جراحی های قاعده جمجمه و هيپوفيز توسط دکتر محمد صمدیان


parallax background

دکــتر محمد صمدیان متخصص جراحی مغز و اعصاب

دارای مدرک دکتری حرفه ای از سمنان و جراحی مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

در حال حاضر با رتبه علمی استاد تمامی در گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه بهشتی و بیمارستان لقمان
مشغول تربیت جراحان آینده ایران می باشد.

 

parallax background

دکــتر محمد صمدیان متخصص مغز و اعصاب

دارای مدرک دکتری حرفه ای از سمنان و جراحی مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

در حال حاضر با رتبه علمی استاد تمامی در گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه بهشتی و بیمارستان لقمان مشغول تربیت جراحان اینده ایران می باشد.

 

متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات

استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

راه اندازی اعمال جراحی قاعده جمجمه و تومور های هیپوفیز

برگزاری کنگره سالیانه جراحی اعصاب و ستون فقرات

عضو کمسیون تدوین برنامه فلوشیپ قاعده جمجمه

کسب رتبه اول دوره پزشکی عمومی

اموزش 40 رزیدنت بیمارستان لقمان


متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات

استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

راه اندازی اعمال جراحی قاعده جمجمه و تومور های هیپوفیز

برگزاری کنگره سالیانه جراحی اعصاب و ستون فقرات

عضو کمسیون تدوین برنامه فلوشیپ قاعده جمجمه

کسب رتبه اول دوره پزشکی عمومی

اموزش 40 رزیدنت بیمارستان لقمان

parallax background

برای مشاوره رایگان همین حالا با دکتر محمد صمدیان تماس بگیرید