آشنایی با تومورهای غده هیپوتالاموس، علائم و درمان‌های آن‌ها